@katerishanails

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ٠ 𝓂𝒶𝓃𝒾𝒸𝓊𝓇𝑒 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓁𝑜𝓋𝑒 ٠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ♡ маникюр ✎ работаю по записи ✧ прайс ↓
https://c.radikal.ru/c08/1904/1e/3b8bf7f19035.jpg

Images by katerishanails